I mer än 35 år har vi hjälpt kunder med farligt godsfrågor. Det kan gälla transporter och frågor runt om, dokumentation, förpackning, klassificering och märkning.

Kundernas krav har ökat och vi har givetvis höjt vår kompetens. Vi har nu en instruktör för säkerhetsrådgivare och två säkerhetsrådgivare som är examinerade  för samtliga transportslag och dessutom en godkänd ADR lärare. Våra chaufförer har ADR-utbildning med specialutbildning för radioaktivt och explosivt gods. Vi har tillstånd av Länstyrelsen i Västra Götaland att transportera farligt avfall.

Dokument: Vi hjälper Dig med nödvändiga transportdokument, skriver ut förlagor eller original. Godsdeklarationer  för väg, järnväg. Dangerous Goods Declaration och Container Packing Certificate för båt eller Shipper´s Declaration for Dangerous Goods för flyg.

Etiketter: Vi lagerför farligt godsetiketter och så kallade placards och andra transportetiketter. Överlåtelseetiketter och självhäftande ADR/RID skyltar för tankar finns eller trycks upp efter behov till mycket konkurrenskraftigt pris.

Förpackningar: Vissa vanliga godkända emballage lagerföres. Vi hjälper gärna till att ta fram lämpligt emballage som passar just Ditt behov. Dessutom kan vi ombesörja packningen så att den blir korrekt utförd enligt gällande regelverk.
Vi utför även periodiska kontroller av IBC-behållare med auktoriserad besiktningsman utbildad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Utbildning: Kursledaren är väl kvalificerad och är utexaminerad säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag. Han har bla genomgått Räddningsverkets instruktörsutbildning för säkerhetsrådgivare, ADR-lärareutbildning, Chalmers Tekniska Högskolas farligt gods kurser samt Dangerous Goods Management enligt SAP. Anpassade farligt godskurser enligt ADR 1.3 ges efter samråd med arbetsgivare.

Säkerhetsrådgivare: Varje transportör eller avsändare av farligt gods, med några få undantag, är skyldiga att ha en säkerhetsrådgivare. Denne kan vara en anställd eller externt anlitad. Våra säkerhetsrådgivare har kompetens för samtliga fyra transportslag och är sedan år 2000 rådgivare för stora kemiföretag och hamnar. Om du är osäker kan vi hjälpa till att analysera ev. behov och offerera tjänsten.

Konsulttjänst: För konkreta utredningar av farligt godsnatur, klassificering, riskanalys, lagerplanering o.s.v. kontakta oss för offert.

Radioaktivt: Vi har mångårig erfarenhet av radioaktiva transporter av varierande slag.

Tel. 0303 – 69393 / Birger