Vi är ständigt beredda att med kort varsel åka varsomhelst inom Sverige eller EU. Alla tillstånd och körklara chaufförer finns till hands dygnet runt.
I de flesta fall, om mottagaren befinner sig inom radien Göteborg – Paris, är en direktbil snabbaste alternativet. Då slår vi både flyg och kurirföretag. Om vikten överstiger ca 500 kg är vi dessutom oftast billigare.

Exempel på utförda ilbud:

Stnd Tis kl. 17.30 – Antwerpen Ons kl. 05.30 = 12 h (10 kg farligt gods)
Brofjorden Tors kl. 15.00 – Le Havre Fre kl. 21.30 = 30 h (1000 kg maskindelar)
Dijon Fre kl.17.00 – Göteborg Lör kl. 14.00 = 21 h ( 200 kg maskindelar)
Stnd Ons kl. 17.00 – Wien Fre kl. 10.00 = 35 h ( 7000 kg maskindelar)
Stnd Lör kl.17.00 – Lisabon Tis kl. 20.00 = 75 h ( 3000 kg tillsatsmedel)
London Ons kl. 12.30 – Stnd Fre kl. 10.30 = 47 h ( 6500 kg maskindelar)

Ring vår trafikplanerare på 0303-69333 så får du fast pris och leveranstid.
Vi har erfarenhet från mängder av akuttransporter över hela Europa sedan sextiotalet. Vi använder våra loggböcker från alla år för referenser ang. körtider.