Välkommen till Stenungsunds Bud AB

Erfarna chaufförers kunskap och erfarenhet garanterar
snabba & säkra transporter !

  • Ilbud, även till kontinenten.

  • Distribution i Stenungsund och STO-regionen

  • Farligt gods, kranbilar, maskinsläp, kylbilar m.m.

  • Med våra samarbetspartners löser vi även flyg- och sjöfrakter.

  • Packar och märker Era farligt gods sändningar enl. regelverken.

Ilbud

Vi är ständigt beredda att med kort varsel åka vartsomhelst inom Sverige eller EU med kort varsel. Alla tillstånd, valutor och körklara chaufförer finns till hands dygnet runt.
I de flesta fall, om mottagaren befinner sig inom radien Göteborg – Paris, är en direktbil snabbaste alternativet. Då slår vi både flyg och kurirföretag. Om vikten överstiger ca 500 kg är vi dessutom oftast billigare.

Exempel på utförda ilbud:

Stnd Tis kl. 17.30 – Antwerpen Ons kl. 05.30 = 12 h (10 kg farligt gods)
Brofjorden Tors kl. 15.00 – Le Havre Fre kl. 21.30 = 30 h (1000 kg maskindelar)
Dijon Fre kl.17.00 – Göteborg Lör kl. 14.00 = 21 h ( 200 kg maskindelar)
Stnd Ons kl. 17.00 – Wien Fre kl. 10.00 = 35 h ( 7000 kg maskindelar)
Stnd Lör kl.17.00 – Lisabon Tis kl. 20.00 = 75 h ( 3000 kg tillsatsmedel)
Stnd Tor kl.17.00 – Frankfurt am Main Ons kl 0700 = 14 h ( 50 kg instrument)

Ring vår trafikplanerare på 0303-69333 så får Du fast pris och leveranstid.
Vi har erfarenhet från mängder av akuttransporter över hela Europa sedan sextiotalet.

Under åren efter 2006 har vi utfört mer än 100 leveranser/år utomlands med direktbil. Våra kunder har gett oss stora förtroenden vad gäller både godsets värde och dess betydelse för fabrikernas drift.

Farligt gods

Farligt godsservice: I mer än 40 år har vi hjälpt kunder med farligt godsfrågor. Det kan gälla  transporter och frågorna runt om, dokumentation, förpackning, klassificering och märkning.
Kundernas krav har ökat och vi har givetvis höjt vår kompetens. Vi har nu en instruktör för säkerhetsrådgivare och två säkerhetsrådgivare som är examinerade  för samtliga transportslag och dessutom två godkända ADR lärare. Våra chaufförer har ADR-utbildning med specialutbildning för radioaktivt och explosivt gods. Vi har tillstånd av Länsstyrelsen i Västra Götaland att transportera farligt avfall.

Dokument: Vi hjälper Dig med nödvändiga transportdokument, skriver ut förlagor eller original. Godsdeklarationer  för väg, järnväg. Dangerous Goods Declaration och Container Packing Certificate för båt eller Shipper´s Declaration for Dangerous Goods för flyg.

Etiketter: Vi lagerför farligt godsetiketter och så kallade placards och andra transportetiketter. Överlåtelseetiketter enl. CLP/GHS och självhäftande ADR/RID skyltar för tankar finns eller trycks upp efter behov till mycket konkurrenskraftigt pris.

Förpackningar: Vissa vanliga godkända emballage lagerföres. Vi hjälper gärna till att ta fram lämpligt emballage som passar just Ditt behov. Dessutom kan vi ombesörja packningen så att den blir korrekt utförd enligt gällande regelverk.
Vi utför även periodiska kontroller av IBC-behållare med auktoriserad besiktningsman utbildad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Utbildning: Kursledaren är väl kvalificerad och är utexaminerad säkerhetsrådgivare för samtliga transportslag. Han har bla genomgått Räddningsverkets instruktörsutbildning för säkerhetsrådgivare,
ADR-lärareutbildning, Chalmers Tekniska Högskolas farligt gods kurser samt Dangerous Goods Management enligt SAP. Anpassade farligt godskurser enligt ADR 1.3 ges efter samråd med arbetsgivare.

Säkerhetsrådgivare: Varje transportör eller avsändare av farligt gods, med några få undantag, är skyldiga att ha en säkerhetsrådgivare. Denne kan vara en anställd eller externt anlitad. Våra säkerhetsrådgivare har kompetens för samtliga fyra transportslag och är sedan år 2000 rådgivare för stora kemiföretag och  hamnar. Om Du är osäker kan vi hjälpa till att analysera ev. behov och offerera tjänsten.

Konsulttjänst: För konkreta utredningar av farligt godsnatur, klassificering, riskanalys, lagerplanering o.s.v. kontakta oss för offert.

Radioaktivt: Vi har mångårig erfarenhet av radioaktiva transporter av varierande slag.

Tel. 0303 – 69393 / Birger & Mikael Holmlund

Fasta turer

Det finns billigare/miljövänligare alternativ till att skicka gods i separat bil från punkt A till punkt B. Om det inte är panik, låt istället godset samåka med turbil, och dela bilen med andra!
Vi har fasta dagliga slingor inom Västsverige. Här nedan följer några exempel. För närmare information, ring oss!

Ständig trafik mellan Stenungsund – Göteborg dagtid.

Gbg – Stenungsund – Tjörn / Dagligen
Gbg – Stenungsund – Orust / Dagligen

Gbg – Kungälv – Stenungsund / dagligen

Exempel på fordonstyper & andra typer…
Lastar 18 EU-pall på dragbil och 18 på kärran, 14 + 14 ton.
Akut leverans till England, säker transport med separat lastutrymme för tex gastransporter.
Kranbil o maskinsläp
Var finns vi?

Stenungsunds Bud AB
Hjälmarev. 14
44431 Stenungsund
0303-693 33

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på Stenungsunds Bud AB!

Administrativ & besöksadress:

Stenungsunds Bud AB
Hjälmarevägen 14
444 31 Stenungsund

Telefon:
0303 – 69333 / 24 h/dygn för kunder…

Mobiler (Om webtelefonin krånglar): Lisbeth 0709 770530,
Birger 0709 770531

Mail:
info(at)stenungsundsbud.com / allmän info
mikael(at)stenungsundsbud.com / trafik, administration, farligt gods
birger(at)stenungsundsbud.com / farligt gods mm.
lisbeth(at)stenungsundsbud.com / administration

Äldre nyheter

2008-12-01 Vad tyckte BAG vid farligt godskontrollen utanför Berlin? Sa han utomförträffligt eller hur översätter man…?

YouTube Preview Image

2016-02-01 Vårt nya maskinsläp, Goldhofer, med dragbil lastar tillsammans 40 ton på 19 flakmeter…

2016-01-10 Vi har nu fyra thermobilar

2012-02-01 Vi sätter in en mindre thermobil för frys– eller värmetransport, lastar 900 kg.

2010-06-10 Vi har åter skaffat tillstånd att transportera farligt avfall.

2010-11-01 Vi sätter in en ny kranbil med släp, tot. maxlast 34 ton.

2010-05-01 Våra chaufförer numera försedda med ID-kort enl. bygg-kraven

2010-03-01 Vi sätter in ytterligare en thermobil, den första blev ju väldigt populär.

2009-05-01 Nu har vi utökat fordonsparken med en liten kylbil, hoppas på en varm sommar…

2007-10-01 Sätter in en EX/II godkänd bil för explosiva transporter.

2007-07-01 Vi flyttar in i egna nybyggda lokaler. Nu har vi möjlighet att lagra, sortera, emballera gods för våra kunder på ett effektivare sätt.

Nyheter Augusti, 2004

Rating: Åter tilldelas vi högsta kreditvärdighet, trippel A, enligt Dun & Bradstreets kreditratingsystem.

Nyheter Juni, 2004

Farligt Gods: Vi utför periodiska kontroller av IBC-behållare med auktoriserad besiktningsman utbildad av Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut.

Nyheter Maj, 2004

Radioaktivt: Vi har fast transporttillstånd för transport av radioaktiva ämnen.

Kranbil: Vi har köpt ytterligare en kranbil efter önskemål från kunder. Den har gjort succé och är mer utnyttjad än vi vågat hoppas. Den lastar 10,5 ton och körs av en erfaren kranbilsförare. Den har en rejäl kran på 22 tonmeter och 15 m lång arm.

Högskåp: Vår senaste bil har ett högre skåp än de övriga och har en inre höjd av 2,6 m. Lift på 1,5 ton och helt öppningsbar sida på skåpet, lastar 9,3 ton.